Genç Nesillerde Beceri Gelişimi: Potansiyelin Ortaya Çıkarılması

Genç Nesillerde Beceri Gelişimi Kapak

Hızla değişen dünyamızda, genç nesilleri iş gücünde başarılı olmaları için gerekli beceriler ve bilgilerle donatmak her zamankinden daha kritik hale geldi. Her yıl 15 Temmuz’da kutlanan Dünya Gençlik Becerileri Günü, bizlere genç bireylerin gelişimi ve büyümesine yatırım yapmanın önemini hatırlatıyor. Gençleri doğru araçlar ve fırsatlarla güçlendirerek, başarılarının sağlam temelini atabilir ve hem gençler hem de toplum için parlak bir geleceği güvence altına alabiliriz.
Bunun için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Avrupa Junior Achievement CEO’su Salvatore Nigro, “Eğer bir neslin ve yeteneğin kaybını önlemek istiyorsak, beceri uçurumunu acilen ele almalıyız, çünkü gençlerin küresel dijital ekonomide ve gelişen topluluklarda başarılı olmaları için gerekli becerilere ve zihniyete sahip olması gerektiğini biliyoruz.” diyerek durumu özetliyor.
Makalemizde, genç nesilleri güçlendirmek ve onların başarı için gerekli becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için yapılması gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz.

Yeniden Beceri Kazanma ve Beceri Geliştirmeyi Benimseyin

Teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve değişen piyasa talepleri nedeniyle iş hayatı son yıllarda önemli dönüşümler geçirdi. Bugünün ve yarının işleri, adaptasyon, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve dijital okuryazarlık gibi yeni beceriler gerektirecektir. Bu nedenle, Gen Z’nin ve genç çalışanların başarısını sağlamak için yeniden beceri kazandırma ve beceri geliştirme girişimlerini benimsemek çok önemlidir. Onları seçtikleri alanlarda yeni bilgi ve uzmanlık edinmeye teşvik edin.
Nobel ödüllü Jan Tinbergen, “Eşitsizlik, teknoloji ve eğitim arasında bir yarıştır” demiştir. Bizim rolümüz, akademilerimizle ve üniversiteler, hükümetler, kurumlar ve işverenlerle birlikte bir ekosistemin parçası olarak yapısal değişiklikler doğurabilecek farklı cevaplar yaratmaktır. Sadece birkaç yıl öncesine kadar, şubelerimize giren on kişiden yedisini veya sekizini işe yerleştirebiliyorduk. Bugün bu sayı çok daha az. Neden? Çünkü artık mavi yakalı bir iş için bile bazı temel teknoloji veya dijital becerilere sahip olmak gerekiyor. 

Teknoloji, oyunda kimin yer alabileceğini etkiliyor. İşte bu noktada akademiler ve farklı eğitim türleri bu durumu değiştirebilir. Bugün, teknolojik devrimin hızından dolayı işgücü piyasasına girmek için gerekli minimum gereksinimlere sahip olmayan ve işsiz hale gelen çok fazla insan var. Beceri eğitimi ve mesleki eğitim, genç bireyleri iş dünyasına hazırlamada önemli bir rol oynayacaktır. Gençlere endüstriye uygun beceriler kazandırarak, ortaya çıkan fırsatları yakalamalarını ve ekonomiye anlamlı bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlayabiliriz. 

Bu sadece genç çalışanlara değil, aynı zamanda üretkenlik, yenilikçilik ve genel ekonomik büyümeye de fayda sağlar. Ayrıca beceri eğitimi, gençlerde güven ve özsaygıyı artırarak, tutkularını ve hayallerini takip etmelerini ve yetersiz istihdam döngüsünü kırarak topluma aktif katkıda bulunmalarını sağlar. Gelişimlerine yatırım yaparak, daha fazla bağlı ve motive bireyler yaratırız.

Gelişim Zihniyetini Teşvik Edin

Genç çalışanlar, kariyerlerini yönlendirirken sıklıkla belirsizlik ve belirsizlikle karşı karşıya kalırlar. Bugün var olan işler yarın geçersiz hale gelebilirken, yeni roller de ortaya çıkacaktır. Bu değişen ortamı yönlendirmek için gençlerin gelişim zihniyetine ve sürekli öğrenme bakış açısına sahip olmaları gerekmektedir. 

Hataların öğrenme fırsatları olarak görüldüğü, destekleyici ve kapsayıcı bir iş ortamı yaratın. Açık iletişimi ve geri bildirimi teşvik edin, genç çalışanların deneyimlerini yansıtmasına, gelişim alanlarını belirlemesine ve büyüme stratejileri geliştirmesine olanak tanıyın.

Organizasyonlar, gelişim zihniyetini teşvik ederek, genç çalışanları değişime uyum sağlamaya, yeniliği benimsemeye ve becerilerini sürekli geliştirmeye teşvik edebilir, bu da onları hızla değişen iş ortamında çevik ve dirençli kılar.

Ağ Kurma ve Mentorluk Fırsatlarını Kolaylaştırın

Güçlü bir profesyonel ağ kurmak, kariyer ilerlemesi için önemlidir. Gen Z’yi ve genç çalışanları sektör konferanslarına katılmaya, ilgili çevrimiçi topluluklara katılmaya ve alanlarındaki profesyonellerle bağlantı kurmaya teşvik edin. Bu ağ kurma fırsatları, değerli bağlantılar, içgörüler ve potansiyel kariyer fırsatları sağlayabilir. Etkili ağ kurma stratejileri hakkında rehberlik sunun; örneğin tartışmalara aktif olarak katılmak, bilgi alma görüşmeleri için profesyonellere ulaşmak ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarını kullanmak… İlişkileri sürdürmenin önemini vurgulayın, temasları takip edin, minnettarlık ifade ederek ve mümkün olduğunda destek veya yardım sunun. Ağ kurma, profesyonel ufuklarını önemli ölçüde genişletebilir ve yeni fırsatlar açabilir.

Ayrıca, genç çalışanları kendi girişimcilik yolculuklarından elde ettikleri değerli içgörüleri mentorlarla birleştiren mentorluk programları oluşturun. Genç çalışanların kıdemli çalışanlardan bilgi ve deneyim öğrenmelerini sağlarken, aynı zamanda masaya taze perspektifler ve yenilikçi fikirler getirmelerini teşvik edin.

Girişimcilik Hedeflerini Destekleyin

Gen Z ve genç çalışanlar sıklıkla güçlü bir girişimcilik ruhuna sahiptir. Kuruluşlar, kaynaklar sağlayarak çalışanlarının girişimci olarak başarılı olmalarını sağlayabilir. Finansal yönetim, pazarlama ve problem çözme becerilerini geliştirmek için atölye çalışmaları, seminerler ve çevrimiçi kurslar sunun, bu beceriler iş dünyasında gezinmek için gereklidir. Başarı hikayeleri paylaşarak ve kendi girişimlerini takip etmenin potansiyel ödüllerini göstererek girişimciliği geçerli bir kariyer yolu olarak keşfetmeleri için onları teşvik edin. 

Yenilik ve yaratıcı düşünceyi benimseyen bir kültür oluşturun, çalışanların statükoya meydan okumaları ve sınırların dışında düşünmeleri konusunda teşvik edin. Girişimcilik ruhlarını beslemek, kuruluşlar için çığır açan fikirlerin potansiyelini ortaya çıkarabilir ve uzun vadeli başarıyı artırabilir.

Eşit Fırsatları Teşvik Edin

Genç nesiller, çeşitli kültürleri ve perspektifleri temsil eden daha çeşitli bir yapıya sahiptir. Beceri gelişimlerine yatırım yaparak, iş gücünde kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik ederiz, bu da daha canlı ve yenilikçi bir ortam yaratır. 

Ayrıca gençlerin beceri gelişimine yatırım yapmak, sosyal eşitliği teşvik etmede önemli bir rol oynar. Dezavantajlı bireylerin engelleri aşmaları ve daha iyi iş olanaklarına erişmeleri için bir yol sunar. 

Kapsayıcılığı önceliklendirerek ve herkese eşit fırsatlar sağlayarak işsizlik oranlarını azaltabilir ve sosyo-ekonomik uçurumu kapatabiliriz. İş gücünde çeşitliliği teşvik ederek, kuruluşlar daha geniş bir perspektif, fikir ve yenilik yelpazesinden faydalanır. Bu yatırım, daha kapsayıcı ve müreffeh bir toplum yaratmaya yardımcı olacaktır.

Başarı için İş birliği Yapın

Gençlerin beceri gelişimine yatırım yapmak, işletmeler, hükümetler, eğitim kurumları ve topluluklar arasında iş birliği gerektirir. Ortaya konulacak iş ortaklıkları ve kaynakları kullanımıyla, genç bireylerin özel ihtiyaçlarını ele alan kapsamlı programlar oluşturabiliriz. 
İşverenler, güvenilirlik, dayanıklılık, problem çözme yetenekleri, yaratıcılık ve eleştirel düşünme gibi yetenekleri sürekli olarak arıyorlar. ManpowerGroup olarak bu ihtiyacın farkında olup, gençlere bu temel becerileri geliştirmeleri ve onları diğerlerinden ayıran gerçek dünya iş deneyimi kazanmaları için dikkate değer bir fırsat sunmak için JA Worldwide ile partnerliğimizi sürdürüyoruz.
2009'dan bu yana, ManpowerGroup-JA Worldwide ile iş ortaklığımızı hızla çeşitli bölgeleri kapsayacak şekilde genişlettik ve 2015 yılında, Norveç, İspanya ve İtalya gibi yerlerde kurulan kalıcı yerel ilişkilerden yararlanarak çeşitli Avrupa ülkelerinde bir pilot proje başlattık. Birkaç yıl içinde, bu girişim dünya çapında 30 ülkeyi kapsayacak şekilde büyüdü ve sayısız öğrenci üzerinde olumlu bir etki bırakarak gelecek vaat eden kariyerlerin önünü açtı.

Mentorluk faaliyetleri, koçluk oturumları ve girişimcilik yarışmaları aracılığıyla, öğrencileri sadece mezuniyet için değil, işgücünde başarılı olmaları için gereken becerilerle donatmak için çalışıyoruz. İş ortaklığımız ile her yıl JA Europe Gen-E etkinliğinde MapowerGroup "Ready for Work" ödülünü sahipleriyle buluşturuyoruz.

Bu ödül, genç bireylerin gelecekteki çabaları için potansiyellerine gerçek bir yatırım anlamına gelir. "Ready for Work" ödülünün sahipleri, ManpowerGroup kariyer koçları ile 12 aylık kapsamlı bir mentorluk programı için eşleştirilir ve bu süre zarfında öğrenciler paha biçilmez koçluk, değerlendirme ve kariyer rehberliği alarak profesyonel hayata hazırlanırlar.
ManpowerGroup-JA Worldwide modeli gibi ortaklıklar aracılığıyla işletmeler, genç çalışanlara gerçek dünya deneyimi sağlayan çıraklık, staj ve mentorluk programları sunarak hayati bir rol oynayabilir.

Dünya Gençlik Becerileri Günü, genç nesle yatırım yapmanın, yeteneklerini beslemenin ve onları iş dünyasında başarılı olmak için gerekli becerilerle donatmanın önemini hatırlatıyor. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek, kapsayıcılığı teşvik ederek ve iş birliğini teşvik ederek, genç bireylerin geliştiği bir geleceğe katkıda bulunduğu bir ortam yaratabiliriz. 

Gençlerin potansiyeline hep birlikte yatırım yapalım ve yarının zorluklarını ve fırsatlarını karşılamaya hazır bir iş gücü oluşturalım.

Kategoriler: Eğitim-Gelişim

También te puede interesar

¿Quieres saber cómo será el futuro del empleo?

Suscríbete a nuestro blog y mantén tu CV y tus capacidades profesionales al día, para afrontar los retos del futuro.