Etkili marka stratejisi için 4 ipucu

Günümüzün en önde gelen kurumsal markalarına baktığımızda, ilk dikkatimizi çeken şeylerden biri kendi çizdikleri yolda ilerlemeleridir. Bu yol da başarılı stratejiden geçer. Marka yönetimi, markayı üst seviyelere çıkaracak en etkili silahlardandır. Bir marka ne kadar değerini doğru yansıtırsa, adını ne kadar iyi taşırsa kariyer sürecinde de kendinden bir o kadar söz ettirir. Bugün marka olan ve piyasaya adını altın harflerle yazdırmış olan pek çok şirketin başarı sebeplerinden biri doğru marka yönetimidir. Satılan ürün her ne kadar iyi ya da kaliteli olsa da ürünü hedef kitleye etkili bir biçimde ulaştırmak en temel noktalardan biridir. Başarılı marka yönetiminde stratejilerin yeri büyüktür. Markanın mevcut konumundan bir üst seviyeye çıkması, yürüttüğü etkili plan ve kurduğu doğru stratejilere bağlıdır. Markalaşma yolunda atılan ilk adım doğru stratejidir. Kimlik, logo, slogan, tasarım ve marka dili marka yönetiminin kalemlerini oluşturur. Marka bir anda çok parlayabilir ve beklenenden çok daha farklı seviyeye gelebilir. Ancak o seviyeyi korumak da başka bir strateji işidir. Burada önemli olan markanın sürdürülebilir olmasıdır. Bu sürede pek çok zorluk yaşanabilir ancak temel olarak doğru yönetim üzerine konumlandırılışa markalaşma serüveni de bir o kadar sağlam ilerler.

Marka yönetimi nedir? Marka yönetimi için etkili stratejiler nelerdir?

Öncelikle marka yönetimi nedir kısaca tanımlayalım. Marka yönetimi, içerisinde onlarca ana disiplini barındıran bir kavramdır. Reklam, pazarlama, iletişim, medya, dijital markalaşma, sosyal medya, itibar yönetimi derken pek çok strateji gereklidir. Bu stratejilere bağlı kalarak “marka olma” yolunda ilerlemek için marka stratejisi esastır; marka yönetiminin önemi markalaşma yolunda üzerinde durulması gereken konulardandır.
Şu bir gerçek ki tüketim dünyasındayız. Bugün “son model” olarak adlandırdığımız bir cep telefonunun bile kısa süre geçmeden bir üst modeli çıkabiliyor. “Bu kadarı olmaz artık” dediğimiz her teknoloji yerini “bu kadar da olur mu?” şeylere bırakıyor. Teknoloji ilerledikçe şaşırmaya hazır hale geldiğimiz de aşikâr. İşte bu noktada her gün yeni bir marka ya da markalaşma yoluna adanmış kariyer insanları ile karşılaşabiliyoruz. Bir marka kurmak kolay ancak isim yapmak zor. Yazımızın başında da çok kez dile getirdiğimiz gibi burada önemli olan doğru marka yönetimi, etkili strateji. Her bir markanın kendine özgü bir disiplini vardır. Odağı farklıdır, hedefi, misyonu, vizyonu başkadır. Her bir strateji markaya özgüdür şüphesiz ancak bazı stratejiler de genel olarak sahip olunması gereken özelliklerdir aslında. Pazarlama dünyasında önemli olan fark yaratmak ve hedef kitlenin dikkatini tek bir yöne çekmektir. Bu noktada güçlü marka stratejileri ile hedef ve nihai amaçlara göre sağlam bir marka yönetimi sağlanması gerekir. Bu noktada aşağıdaki başlıklar ilk göze çarpanlardan olabilir.

  • Tanımak!

Hem markanızı hem müşterinizi iyi tanımak, en önemli stratejik adımlardan biridir. Markanın yarattığı ürünün gelişmesi şansın bir işi değildir. Doğru ve başarılı bir marka yönetimi gereklidir. Tesadüfen başarılı olunmaz çünkü başarı emek işidir. Markanıza ait ürün ya da hizmet neyse öncelikli olarak hedef kitle tanınmalıdır. Markanın hizmet verdiği alanlar, hedef kitlenin ihtiyaçları, hedef kitlenin kim olduğu, hedef kitlenin beklentileri ve benzeri gibi. Bu tarz bir analiz yaratmak öncelikli adımdır. Tanıma faslı, aşılması en önemli kısımlardan biridir çünkü marka stratejisi oluşturmada hedef kitlenin rolü başroldür.

  • Ürün stratejisi kurmak!

Bir ürün ya da hizmet… Amacınız neyse bu amacı iyi bir şekilde tanımlamanız gerekir. Markanın kendini anlatması için ürünün ya da hizmetin “konuşması” gerekir bir diğer deyişle. Ürünün çıkışından önce ve sonra ciddi stratejik planlar yapılmalıdır. Örneğin ürünün özelliklerinin belirlenmesi, fiyat politikası, kalitesi, ürünün ya da hizmetin kullanımı gibi unsurları kapsayabilir. Marka yönetiminde ürün ya da hizmetin kendini tanımlaması önemli bir adımdır.

  • Markanın sürdürülebilir olması!

Aslında bu bir anlamda markanın sunduklarını devam ettirebilmesidir. Stratejik marka yönetimi boyunca yapılan tüm planlar birbiriyle ilişkili ve tutarlı olmalıdır. Birbirini etkileyebilen ve her daim gelişime açık bir döngüdür bu. Müşteriyi elde etmekle kalmayan devamında müşterinin beklentilerini karşılamak için stratejik bir planlama gereklidir. Böylece müşteri sadakati oluşturulmuş olur. 

  • Sosyal medyanın gücü!

Bugün markaların en önemli kanatlarından biri sosyal medya. Sadece ürün ve hizmet paylaşımı değil aynı zamanda markada olan değişim, gelişim gibi pek çok bilgi “tek tık” ile tüketiciyle buluşabiliyor. Markalar için sosyal medya bir duyuru niteliğinde. Bu nedenle marka stratejileri belirlenirken sosyal medyanın gücü mutlaka devrede olmalı. Hedef kitlenin memnuniyeti ya da şikâyeti gibi pek çok geribildirim alınabiliyor. Bu geri bildirimler sayesinde pek çok aksiyon planı da hızla alınmış oluyor. Marka stratejisinde teknolojinin ve sosyal medyanın gücü yadsınamayacak kadar çoktur demek mümkündür özetle.

 

También te puede interesar

¿Quieres saber cómo será el futuro del empleo?

Suscríbete a nuestro blog y mantén tu CV y tus capacidades profesionales al día, para afrontar los retos del futuro.