COVID-19 Dönemi ve Gelecek Günlerde Firma ve Çalışanlarınıza Yardım Etmenin Üç Yolu

1) YENİ ÇALIŞMA YOLLARI UYGULAYIN

• Uzaktan çalışırken sadece uzaktan çalışmaya elverişli olan çalışanlar için değil, tüm çalışanlar için koşulları eşitleyen akıllı araçlardan ve teknolojiden yararlanın.
• Uzaktan çalışma modelinde, çalışanlarınızla işbirliği olanağı sağlayın fakat aynı zamanda şirket içinde veri güvenliğini artıracak uygulamalar ve prosedürler başlatın. Ayrıca, çalışanlara, verileri korumaktan herkesin sorumlu olduğunu açıklayarak güvenliği ve gizliliği sağlayın.
• Çevrimiçi görünmeye değil, çıktıya odaklanın. "Görünür olma" durumuna, bir çevrimiçi çalışanın kurumuna ne kadar bağlı olduğunu gösteren bir işaret olarak fazla önem atfedilir. Belirli saatlerde görünür olmaya odaklanmak yerine ölçü olarak net çıktı hedefleri belirleyin.
• Önceden belirlenmiş saatlerde toplantılar ve gayri resmi sohbetler yoluyla uzaktaki ekiplerin katılımını ve günlük çıktı miktarını korumalarının değerini anlamalarını sağlayın.
• Kültürünüze uygun çevrimiçi yollar/araçlar bulun. Çalışanların birbirleriyle karşılaşabileceği ve kişisel ve insani taraflarını ortaya koyabilecekleri sanal bir kaynaştırma platformu oluşturun.
• Uzun vadeli düşünün. COVID-19'a verdiğimiz tepkiler, insanların ihtiyaçlarına daha yakın bir çalışma yöntemi oluşturabileceğini ve fiziksel engellerin üstesinden gelebileceğimizi kanıtlayan bir miras bırakacaktır.
• Uzaktan çalışmanın; üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk değil, başarılacak bir iş avantajı olduğunu düşünün. İşler fiziksel bir yere bağlanmadığı için fırsatlar demokratikleşiyor ve önümüzde yeni olasılıklar dünyası açılıyor.

2) GÜÇLÜ LİDERLİĞİ ÖNCELİKLENDİRİN

• Kriz zamanlarında, anında tepki veren, yetkin, hazırlıklı ve sorumlu liderliğin kritik olduğunu unutmayın
• Örnek olun. Liderler çevrimiçi araçlarda ve kanallarda görünür olmalı, proaktif olarak iletişim kurmalı ve bulundukları yerlerde uygun zamanlarda konuşmalara katılmalıdır.
• Takımlara güvenin ve daha özerk olmalarına izin verin fakat bunu yaparken süreçleri, sorumlulukları ve rolleri açıkça tanımlayın ve yeni davranış modelleri belirleyin.
• Yeni çalışma yollarının ve işleri tamamlamanın endüstrinin dönüşümüne, iş modellerinin yeniden tasarlanmasına ve tedarik zincirlerinin ve pazarların çeşitlendirilmesine nasıl katkıda bulunabileceğini ve uzun vadede işletmeye nasıl fayda sağlayacağını düşünün.
• Beklenmedik durumlara yönelik iyi bir plan yapın. Krizden kaynaklanan büyük bir dönüşüm olması durumunda şirketinizi ve liderliğinizi yeniden nasıl yapılandırabileceğinizi gözden geçirin.

3) YENİ YETENEKLER KAZANMAYA ODAKLANIN

• İnsanların yeni rollerini ve yeni çalışma yöntemlerini öğrenmelerine, uygulamalarına ve bunlara uyum sağlamalarına yardımcı olun.
• Dijital ortamlara geçiş yapmak için daha fazla eğitim almaya hazırlanın. Web seminerleri ve çevrimiçi eğitimler, herkesin birlikte eğitim almasını sağlar. Sınavlar ve testler, şirketlerin öğrenilenleri ölçmesine ve katılım oranını yüksek tutmasına olanak tanır.
• İnsanların öğrenilebilirlik yönünü geliştirmelerini ve yeteneklerini sürekli güncellemelerini sağlayan bir kültür oluşturun. Öngörülen Yetenek Devrimi şimdi gerçekleşiyor; İnsanların yeniden yetenek kazanmasını sağlayan şirketler rekabet gücünü nasıl koruyacaklar ve çalışanların motive edilmesi ve katılımlarını sağlanması uzun vadede kurumlara büyük değer katacak.

También te puede interesar

¿Quieres saber cómo será el futuro del empleo?

Suscríbete a nuestro blog y mantén tu CV y tus capacidades profesionales al día, para afrontar los retos del futuro.